03 December 2019

#18 | φανταλίστα για τα 10s

Τι πάτε και κάνετε λίστες, μάνταρα τα κάνετε. Αυτό το είχε #13 o Φαντασμένιος, 3 πουλάκια κάθονταν. Πρόκειται για τον σημαντικότερο Έλληνα Μακεδόνα μουσικό. Κάποιοι είπαν πως αυτό είναι το καλύτερο ποστ που έχει ανέβει σε ετούτο το μπλογκ. Σιγά τον ανταγωνισμό είπαν κάποιοι.

1 comment:

the truant said...

αυτό και το you made me realise τα πάντα όλα λένε κάποιοι άλλοι